Historické detektivky: 

 - Zločiny na Velké Moravě

 Velká série dobrodružných detektivek, která čtenáře provede velkým a bohužel často opomíjeným obdobím našich dějin - dobou významné říše na pomezí Západu a Východu vzniklé na území dnešní Moravy a Slovenska, dnes zvané Velká Morava.

Série románů vás provede životem té doby od poloviny 9. století až do počátku 10. století. Každý z románů bude odkazovat na reálnou historickou událost, která bude v pozadí dobrodružného příběhu s kriminální zápletkou.

"Detektivové" budou v příbězích dva - kníže Slavomír z mojmírovského rodu (jehož předobraz skutečně žil) a jeho vikinský přítel Erik (fiktivní postava), kterého si mladý Slavomír přivezl ze své studijní cesty.

- Případ ukradené soli 

Je léta Páně 902. Moravské království musí opět bojovat krvavý boj o svoji existenci. Tentokrát útočí Maďaři rozezlení mírovou smlouvou mezi Moravany a Východofranskou říší.

PRIPAD SOLI (002).jpg

Moravané vedení králem Mojmírem, druhým toho jména, tento boj znovu vyhrají. A velký podíl na tomto slavném vítězství mají kníže Slavomír a jeho přítel viking Erik, kteří ve svém pokročilém věku stojí naposledy na bojovém poli, aby ještě jednou zažili krvavou atmosféru boje na život a na smrt, boje o existenci své země.

Když jsou Maďaři poraženi, zdá se, že by snad Moravské království mohlo zažít pár let klidu a zotavení a připravit se tak na příští podobné úspěšné boje.

Slavomír však tuší, že ten milosrdný čas nebude jeho zemi dopřán a že ji nečeká radostná budoucost.

Jako potvrzení těchto obav dva roky po porážce Maďarů do Veligradu přijíždí od krále Mojmíra posel se žádostí, aby se Slavomír s Erikem ujali pátrání po někom, kdo vraždí výhradně bavorské kupce se solí. A tyto vraždy vzbuzují celkem pochopitelnou nevoli na východofranském královském dvoře, který hrozí tím, že bezpečí bavorských kupců zajistí Bavoři sami, pokud toho Moravané nebudou schopní.

Slavomír s Erikem se urychleně vydávají do Moravgradu a energicky se dávají do pátrání po záhadných vrazích.

Poslední velké Slavomírovo pátrání po pachatelích krutých zločinů je nakonec úspěšné, ovšem Slavomír v té chvíli ještě netuší, že před odchodem na věčnost, který se pomalu, ale jistě blíží, jej čeká ještě jeden velký úkol. Léta Páně 906 zachránit jeho milovaný Veligrad před maďarskými nájezdníky...

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

- Případ rozvaděných bratrů 

Je léta Páně 898. Zdá se, že Moravské království po potížích, do kterých upadlo díky tlaku Franků a Maďarů po smrti krále Svatopluka, může opět zažít trochu klidu.

PŘÍPAD ROZVADĚNÝCH BRATRŮ.jpg

Zemi vládne Mojmír, toho jména druhý, starší syn krále Svatopluka.

Nemohl zabránit tomu, aby se velká říše dobytá jeho otcem zmenšila. Po Češích, kteří jako první Mojmírovi vyhlásili neposlušnost a uchýlili se pod ochranu jeho úhlavního nepřítele, východofranského krále Arnulfa, odpadli od Moravského království další a země zůstala velká asi tak, jako tomu bylo za Mojmírova prastrýce, velkého krále Rastislava.

Když se zdá, že Mojmírovi se podařilo potíže zvládnout a zemi stabilizovat, objevilo se nebezpečí tam, kde by je Mojmír čekal nejméně. Zrada začala hrozit od jeho mladšího bratra Svatopluka.

Ten podněcovaný Franky se snažil uchvátit moc v zemi a vydat bratra jeho úhlavnímu nepříteli východofranskému králi Arnulfovi.

Jenže pořád tu ještě je veligradský župan, věrný kníže Slavomír se svým přítelem vladykou vikingem Erikem. Oba muži nemohou stále zapomenout na to, jak se před dvaceti osmi lety marně snažili zachránit krále Rastislava před zradou jeho synovce Svatopluka.

A tak se Slavomír s Erikem energicky dávají do pátrání po spiklencích. Za každou cenu nehodlají dopustit opakování smutné historie...

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

- Případ mrtvého krále 

Je léta Páně 894 a Moravské království i jeho vládce, v celé Evropě známý král Svatopluk, jsou na vrcholu své moci.

Pripad mrtveho krale.jpg

Kníže Slavomír s přáteli hoduje a debatuje na svém veligradském dvorci, když tu přijíždí jeho přítel, bohatý kupec Bojata se znepokojivou zprávou.

Východofranský král Arnulf zaslepený svojí nenávistí k moravskému vládci se nemůže smířit s nezdarem svých trestných tažení proti moravské říši v uplynulých dvou letech a rozhodl se k podlému řešení svých sporů se Svatoplukem.

Přikazuje na Moravu poslat tajně své vojáky, aby moravského krále zavraždili.

K podlému činu má dojít ve Slavomírově Veligradu, a tak se kníže Slavomír, župan veligradský musí na tuto hrozbu připravit...

Román se inspiruje i archeologickým zkoumáním možných Svatoplukových pozůstatků a jejich výsledky používá k vysvětlení toho, jak možná tehdejší dramatické události proběhly.

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

- Případ uprchlého biskupa 

Začíná poslední desetiletí 9. století. Král Svatopluk je na vrcholu své moci a východofranský král Arnulf se s tím nehodlá smířit.

Případ uprchlého biskupa

Přesto, že v roce 890 na vrchu Omuntesberg vedli Svatopluk s Arnulfem mírová jednání, při kterých Arnulf uznal Svatoplukovu vládu nad Čechami, rozhodne se Arnulf na Moravu zaútočit a dokonce se při tomto porušení uzavřené dohody neváhá spojit s pohanskými Maďary.

Moravané se brání a ubrání a zároveň v zemi pokračuje normální život. Svatoplukův syn Mojmír se tak žení s Ivanou, dcerou bojnianského župana Kosory. Snoubence má v Nitravě v biskupském chrámu svatého Emmerama oddávat biskup Wiching.

Wiching však krátce před svatbou prchá z Nitravy a navíc zde dochází k několika vraždám.

Mezi svatebními hosty je kníže Slavomír s vikingem Erikem, a tak je samozřejmé, že se oba muži ujímají vyšetřování, aby byl zločin potrestán a svatba mohla proběhnout v plném lesku.

Slavomír však tentokrát musí sáhnout k poněkud neortotoxní metodě. Poprvé v zájmu vyšetřování sahá k úplatku. Pravda, úplatku poněkud netradičnímu...

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

- Případ tajemného lukostřelce 

Píše se rok 885. Do Veligradu za Slavomírem a Erikem přijíždí poslové z Moravgradu s naléhavou zprávou.

Případ tajemného lukostřelce

Arcibiskup Metoděj, který právě pobývá v Moravgradu, musel ulehnout na lůžko a je zřejmé, že je na konci své životní pouti.

Metoděj si před odchodem k Bohu přeje ještě naposled vidět své velké přátele, Slavomíra a Erika, a udělit jim své požehnání.

Oba se proto urychleně vydávají na cestu do Moravgradu. Po příjezdu ovšem zjišťují, že město nežije pouze starostí o oblíbeného arcibiskupa.

Tajemný lukostřelec začal vraždit moravské kněze a zdá se, že vyřizování účtů mezi franským a moravským klérem spojené s Metodějovým odchodem na onen svět započalo ještě za arcibiskupova života.

Brzy se však ukazuje, že vše je poněkud složitější a v ohrožení se ocitnou i životy Slavomíra a Erika...

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

- Případ českého knížete 

Píše se rok 883. Svatoplukova moc i věhlas jeho země stále sílí. V té době do Veligradu přijíždí český kníže Bořivoj se svou manželkou Ludmilou a velkým poselstvem.

Případ podezřelého arcibiskupa

Český kníže hodlá se svojí ženou přijmout ve Veligradu křest z rukou arcibiskupa Metoděje a zároveň také uzavřít spojenectví s moravským králem Svatoplukem.

Ne všem se tato myšlenka zamlouvá, protože Čechové by se spojenectvím s Moravany dostali z franského vlivu. To se samozřejmě nelíbí Frankům, ale také mnoha lidem v Čechách. Tam k tomu mají různé důvody - od zájmů na obchodech s Franky po nechuť k samotnému Bořivojovi. Nechuť přecházející v nepřátelství zpochybňující legitimitu vládce kmene Čechů k vládě nad jeho lidmi i celými Čechami.

Župan veligradský, kníže Slavomír, jako hostitel spolu s druhem, vladykou vikingem Erikem zodpovídají za Bořivojovu bezpečnost a předvídají problémy kolem návštěvy knížete Čechů. Ovšem musí bojovat s jistou lehkomyslností krále Svatopluka i samotného Bořivoje. Lehkomyslnost obou vládců mizí po nezdařeném pokusu o Bořivojovu vraždu. Mrtví přibývají a celé drama nakonec vrcholí v lesích u Veligradu. Díky Slavomírově postřehu a pevné ruce nakonec vrah neujde svému trestu...

V té době už Slavomír s Erikem budou také znát velké tajemství spojující oba panovnické rody, Mojmírovce a Přemyslovce...

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

- Případ podezřelého arcibiskupa 

Píše se rok 880. Svatopluk je nezpochybnitelným vládcem Velkomoravské říše. Jeho moc i věhlas jeho země stále sílí.

Případ podezřelého arcibiskupa

Stejně tak ovšem v Moravském království sílí i rozpory mezi moravskými kněžími vedenými arcibiskupem Metodějem a franským duchovenstvem, jehož čelným představitelem je švábský kněz Wiching.

Svatopluk se od těchto sporů snaží držet dál a spíše je příznivěji nakloněný Wichingovi majícímu větší pochopení pro králův, ne zrovna křesťanský způsob života. Stejně tak král bohužel ani nechápe, že pevná moravská církev nepodléhající vlivům z pasovského biskupství, může být pevnou oporou jeho vlády.

Wichingovi a jeho příznivcům jsou dobré jakékoliv prostředky k očernění Metoděje. I pomluvy, které na arcibiskupa šíří v papažském prostředí.

Metoděj tak musí odjet do Říma, aby obhájil před papežem sebe i svoji práci při budování moravské církve.

Výsledek Metodějovy cesty je zcela jiný, než jeho pomlouvači očekávali. Naprostý trumf duchovní i diplomatický - papežské privilegium "Industriae tuae (Tvé horlivosti)", které uznává suverenitu Velkomoravské říše, bere ji pod přímou papežovu ochranu a navíc zcela schvaluje Metodějovu činnost jako arcibiskupa moravské církve.

Metodějovi protivníci se však ani po návratu z Říma nechtějí vzdát. A neštítí se arcibiskupa nařknout z vraždy... V té chvíli nastupují naprosto nekompromisní Slavomír s Erikem, kteří i za cenu ohrožení vlastních životů chtějí arcibiskupa očistit a najít skutečné viníky.

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

Případ holasické lásky 

Píše se rok 877. Uplynuly tři roky od dramatických událostí ve Forchheimu, jejichž výsledkem bylo uzavření míru mezi Východofranskou říší a Moravským královstvím.

Případ holasické lásky

Slavný a mocný východofranský král Ludvík už rok sní svůj věčný sen. Jeho velký rival Svatopluk však je na vzestupu své moci.

Mír s Franky využil k zacelení ran z války a upevnění moci své i svého království.

Velmi rychle si uvědomil výhody přijetí a upevnění křesťanství v Moravské říši, což bylo dědictví jeho panovnických předchůdců, Mojmíra a Rastislava. Křesťanství dávalo Svatoplukovi legitimní důvod šířit je dál, mezi kmeny, které stále setrvávaly v pohanství. Vzhledem k tomu, že se jednalo o země vzdálené od Východofranské říše, nedocházelo ke střetům obou zemí a Svatopluk tak měl volné ruce pro své výboje. Tato situace vyhovovala i Frankům, zbavili se starostí s odbojnými Moravany a mohli se tak v klidu věnovat svým zájmům.

Svatopluk vyžadoval od Metoděje spolupráci při této své politice. Arcibiskup si o králi a hloubce jeho víry nedělal velké iluze, protože však šíření víry v Ježíše Krista bylo i v jeho zájmu, Metodějovi kněží šli vždy před Svatoplukovými vojáky.

Cílem Svatoplukových výbojů se v té době stala mocná říše Vislanů. Aby si ji Moravané podrobili, museli nejprve obsadit území Holasiců. A tak se v létě roku 877 ocitají veligradští vojáci pod vedením Slavomíra a Erika na mocném hradišti Podobora, jehož novým županem je jmenován veligradský vladyka Provod.

Většina Holasiců Moravany vítá, protože je zbavili nadvlády nevítaných Vislanů. Zdá se, že Slavomírův pobyt na hradišti nebude nijak komplikovaný a navíc kníže pomůže lásce dvou mladých milenců, mladšího Provodova syna Křesy a Hedy, dcery bývalého holasického pána Podobory Boreše.

Oba milenci jsou však nalezeni krutě zavraždění. Jejich smrt hrozí tím, že by se doposud bezproblémové soužití Holasiců a Moravanů mohlo poničit a Svatoplukovy plány by mohly být ohroženy. Slavomír s Erikem musí dvojnásobnou vraždu urychleně objasnit. Nebude to bez ohrožení jejich životů a velkou pomoc jim poskytne Slavomírův chlupatý čtyřnohý přítel Hup.

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

- Případ forchheimského rádce 

Píše se rok 874. Je to už třetí rok, ve kterém s větší, či menší intenzitou zuří válka mezi Moravským královstvím a Východofranskou říší.

Případ forchheimského rádce

Už třetí rok sedí na moravském trůnu ambiciózní král Svatopluk, který dává Frankům jasně najevo, kdo vládne na Moravě. A Frankům je jasné, že nového moravského panovníka musí akceptovat, i když jim to není příliš milé.

Oběma zemím je také stále více jasné, že nekonečné vzájemné boje nemohou mít vítěze. A že jediným rozumným řešením, které bude výhodné pro obě strany vleklého konfliktu, bude mír.

Na královskou falc do hornofranského Forchheimu tak přijíždí moravské poselstvo, v jehož čele stojí kníže Slavomír a kněz Jan z Benátek, důvěrník Svatoplukův, aby se s králem Ludvíkem dohodlo na míru. Bertold, jeden z Ludvíkových nejbližších přátel a rádců a také jeden z hlavních zastánců míru s Moravany, je však úkladně zavražděn.

Král Ludvík žádá Slavomíra, aby se ujal pátrání po Bertoldových vrazích. Slibuje, že pokud Slavomír vrahy najde, on, král, se osobně zasadí o uzavření mírové smlouvy s Moravany.

V krátké době však následují další vraždy a dokonce také vražedný útok na samotného Slavomíra. Podaří se moravskému knížeti objevit pachatele zločinů i v hloubi donedávna nepřátelské země a zachránit tak mír?

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

- Případ kněze z Bojné 

Píše se rok 871 a  část Moravského království je po Svatoplukově zradě Rastislava obsazena franskými vojsky.

Případ kněze z Bojné

Kníže Slavomír se ve svém domě spolu se svými druhy radí o tom, jak nenáviděné okupanty vyhnat. V té chvíli však do Slavomírova Veligradu přijíždí posel z Bojné, mocného komplexu mohutně opevněných hradišť na polední straně Inoveckých hor.

Pán na Bojné, župan Kosora, byl zavražděn. Jeho stejnojmenný syn proto posílá svého předního velitele Mirotu za Slavomírem s prosbou, aby veligradský kníže s vikingem Erikem přijeli na Bojnou a odhalili otcovy vrahy.

Posel však přináší ještě další, důležitější zprávu. Mladý Kosora žádá Slavomíra, aby se postavil do čela povstání proti Frankům. Svolává proto významné velmože z té části Nitravského knížectví, kterou si Frankové nepodrobili podobně jako Slavomírův Veligrad, aby se poradili o společném postupu.

Slavomír pozvání přijímá přes nebezpečí, které taková cesta v neklidných dobách přináší.

Přijíždí na Bojnou a energicky se dává do pátrání po vrazích bojnianského župana. Jenže mrtvých přibývá a nakonec jde o život i samotnému Slavomírovi...

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

- Případ zrazeného krále 

Slavomír s Erikem se snaží zachránit moravského krále Rastislava.

Případ nitravské mince

Pátá část série dobrodružných historických detektivek z doby Velké Moravy. Hlavními hrdiny a velkomoravskými „detektivy“ jsou opět Slavomír, kníže z mojmírovského rodu (skutečná postava) a jeho vikinský přítel Erik.

 

Příběh začíná roku 870 na Moravgradu. Rastislav pořádá velkou hostinu, která má posloužit k tomu, aby se opět sblížili se Svatoplukem, v té době údělným knížetem nitravským.

V roce 869 utrpěli Frankové další těžkou porážku, když se pokusili se dvěma vojsky dobít Moravgrad a Nitravu. Bohužel ambiciózni Svatopluk zatoužil po strýcově trůnu a začal hledat pomoc u úhlavních nepřátel, Franků.

Rastislav chtěl spor se synovcem vyřešit po dobrém u hodovního stolu. Když se ovšem vínem z poháru určeného pro Svatopluka málem otrávil dobromyslný vladyka Hunek, už v té chvíli notně opilý, málokdo v Moravgradu byl v první chvíli ochoten věřit tomu, že nejde o Rastislavův pokus zbavit se vzpurného Svatopluka.

Hunka Erik zachránil, jenže v rychlém sledu následovaly další vraždy.

Slavomír s Erikem se dali do okamžitého pátrání, které se postupně měnilo v přímo zoufalou snahu zachránit Rastislava. Podaří se jim to?

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

- Případ nitravské mince

Slavomír s Erikem hledají padělatele franských mincí

Případ nitravské mince

Čtvrtá část série dobrodružných historických detektivek z doby Velké Moravy. Hlavními hrdiny a velkomoravskými „detektivy“ jsou opět Slavomír, kníže z mojmírovského rodu (skutečná postava) a jeho vikinský přítel Erik.

Příběh začíná roku 866 na Veligradu. Kupec Bojata právě se navrátivší z Řezna přináší překvapenému Slavomírovi dopis s prosbou o pomoc od bavorského krále Karlomana, protivníka, posléze spojence a nyní opět protivníka Moravanů. V Řezně se objevují padělané denáry, které jsou podle Karlomana zřejmě přiváženy z Moravy.

Slavomír tomu nechce uvěřit, protože na Moravě se mince nerazí. Pomoc však slíbí. Když potom doprovází Konstantina s Metodějem do Nitravy, narazí na povražděné kupce, v jejichž voze najde podobné falešné mince, jako mu poslal Karloman. Slavomír s Erikem za pomoci svých vojáků začnou záhadu rozplétat. Zjišťují, že celá historie začíná už před patnácti lety. Jak se blíží k pachatelům vraždy kupců, přibývá mrtvých. Pátrání nakonec Slavomíra s Erikem přivede až do Řezna, kde v kostele na královské falci za přítomnosti Karlomana a řezenského biskupa přichází velkolepé finále…

 

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

- Případ hrozníčkové náušnice

Slavomír s Erikem hledají pachatele vražd strážců Konstantina a Metoděje

Případ hrozníčkové náušniceTřetí díl série dobrodružných historických detektivek z doby Velké Moravy jsme spolu s nakladatelstvím Moba  věnovali 1150. VÝROČÍ PŔÍCHODU KONSTANTINA A METODĚJE na Moravu.

Na začátku tohoto příběhu se setkáváme se Slavomírem a Erikem, kteří pod Děvínem překračují Dunaj a jsou v čele poselstva přívádějícího na Moravu oba soluňské bratry.

Ti jsou v zemi nadšeně vítáni a domnívají se, že je v jejich misi žádné vážné překážky nečekají. Slavomír si to však nemyslí a přísně dbá na ochranu obou Soluňanů. U Metoděje ovšem naráží na nepochopení nebezpečí, které jemu a bratrovi na Moravě hrozí.

Nakonec jsou však Metoděj i Konstantin Slavomírovi vděční. Nebýt jej a Erika, ocitli by se ve velkém, přímo smrtelném nebezpečí.

Konstantin s Metodějem ovšem nejsou jediní, které v tomto příběhu zachrání Slavomírova odvaha, prozíravost a schopnost jednat s nejmocnějšími muži tehdejší Evropy... O těchto Slavomírových schopnostech se přesvědčíte opět pod Děvínem, kde Slavomír ukončí střet králů Rastislava a Ludvíka Němce - tato událost z roku 864 je historicky doložená ve Fuldských letopisech.

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

- Případ podivného gombíku

Slavomír s Erikem řeší případ vraždy vládce hradiště Staré Zámky u dnešního Brna.

Případ podivného gombíkuDruhá část série dobrodružných historických detektivek z doby Velké Moravy, jejímiž hlavními hrdiny a velkomoravskými „detektivy“ jsou Slavomír, kníže z mojmírovského rodu (skutečná postava) a jeho vikinský přítel Erik.

Příběh začíná roku 862 ve Veligradu (dnešním Starém Městě) velkolepou oslavou na počest svatby velitele Slavomírovy vojenské družiny Vladana s dcerou starigradského šperkaře Živou.

Následuje výprava do Starigradu (Starých Zámků), kde se má svatba konat. Ráno po svatebním obřadu však Slavomír s Erikem nachází pod starigradským hradištěm zavražděného starigradského župana, knížete Jaroslava. Slavomír s Erikem se za pomoci Jaroslavových vojáků dávají do horečného pátrání po vrazích knížete. Jedinou stopou jim je zpočátku podivný gombík, který objeví ve stisknuté dlani mrtvého knížete.

Pátrání je vede do Rajgradu (Rajhradu), Petrova (Strachotína), zpět do Starigradu a vrcholí dramatickými událostmi v tajemné krajině dnešního Moravského krasu. Na konci příběhu dává král Rastislav Slavomírovi významný úkol – přivést na Moravu soluňské bratry Konstantina a Metoděje.

Knihu si již můžete objednat například v nakladatelství MOBA

- Případ úzké dýky

Slavomír s Erikem řeší záhadný případ vraždy hlavního moravského stavitele Radslava.

Obálka MOBA - Případ úzké dýkyÚvodní část série dobrodružných historických detektivek, které se odehrávají na Velké Moravě. Hlavními hrdiny a velkomoravskými „detektivy“ jsou Slavomír, kníže z mojmírovského rodu, a jeho vikinský přítel Erik. V prvním příběhu, ve kterém rezonují vzpomínky na potupnou porážku franských vojsk při jejich vpádu na Moravu roku 855, pověřuje král Rastislav Slavomíra s Erikem vyšetřením vraždy stavitele Radslava, autora opevnění největších moravských měst a mikulčické baziliky. Rastislavovi záleží na potrestání stavitelových vrahů mimo jiné i proto, že Radslav krále v podstatě vychoval. Na začátku mají Slavomír s Erikem jen dvě stopy - ránu po podivně úzké dýce v Radslavově hrudi a svědectví opilého bednáře. Záhy se však dozvídají o neznámých okolnostech Radslavova života a dostávají se na stopu nebezpečného spiknutí...

Román získal 3. místo v 2. ročníku literární soutěže nakladatelství MOBA "Brněnský dukát".

 Knihu můžete získat od ledna 2012 například v nakladatelství MOBA

U svého pracovního stolu pro Vás samozřejmě připravuji další díly "Zločinů na Velké Moravě". V současné době připravuji 13. díl., který se bude odehrávat v roce 894, kdy umírá král Svatopluk.

Zároveň už pro vás připravuji náměty dalších románů této série.

Zpět

 


Kontakt

TOPlist TOPlist