IMG_2146.JPG (normální) 

Pokud některou z mých knih nebude mít Váš "kamenný" knihkupec, měl by Vámi požadovaný titul objednat u svého dodavatele; totéž by mělo platit i u internetových knihkupců. Pokud moje knihy nebude mít v nabídce ani dotyčný dodavatel, potom neváhejte a kontaktujte přímo vydavatele, tedy nakladatelství Moba: moba@mobaknihy.cz a žádejte na tomto e-mailu Vámi požadované tituly. V Mobě by Vám měli poradit, kde knihy sehnat, případně se postarat o dotisk. Pokud se svým dotazem v nakladatelství náhodou neuspějete, pošlete mi prosím mail a já budu nakladatelství kontaktovat ještě jednou Vaším jménem.

Stanislav Češka

   autor pohádek a detektivních románů

  Narodil jsem se roku 1955 v Brně, protože Šlapanice u Brna, kde tehdy žili mí rodiče, v té době neměly (a dodnes nemají) vlastní porodnici. Základní školu, na kterou stále rád vzpomínám, jsem samozřejmě absolvoval ve zmíněných Šlapanicích. Po maturitě na brněnském Gymnáziu Křenová jsem vystudoval technickou kybernetiku na elektrofakultě Vysokého učení technického v Brně.

  Od ukončení studií jsem pracoval jako softwarový specialista. Nyní se věnuji psaní knih a popularizaci dějin Velké Moravy.

  Více jak dvacet pět let byla mým bydlištěm podobně jako u mého literárního hrdiny Stanislava Berky brněnská čtvrť Bystrc. Nyní bydlím v brněnském Novém Lískovci. Můj detektiv Standa Berka se však z Bystrce stěhovat nebude, protože oba máme tuto čtvrť i s její přehradou obklopenou krásnými lesy stále moc rádi.

  Po obvyklých literárních pokusech na škole (poezie, texty písniček, krátké povídky) jsem napsal dvě série pohádek, z nichž část byla opakovaně odvysílána jako rozhlasové a televizní večerníčky.

  Mám rád americkou drsnou detektivní školu a její autory, jako jsou například Raymond Chandler, Ross Macdonald nebo Robert B. Parker. Podobný žánr mi v domácí detektivce chyběl. I když mi je samozřejmě jasné, že Brno není Los Angeles. Po určitém váhání, jestli jsem schopen napsat detektivku, jsem nakonec přivedl na svět svého soukromého brněnského detektiva Stanislava Berku. Na sérii jeho příběhů nyní pracuji a doufám, že snad ještě nějakou dobu pracovat budu. Berka je bývalý kriminalista, který policii opustil v 90. letech. Používá při svém pátrání často velmi neortodoxní metody a má jediný cíl, pomoci svým klientům a spravedlnosti. V poslední době jsem romány se Standou Berkou obohatil o příběhy inspirované skutečnými případy brněnské mordparty. Příběhy detektiva Berky jsou samozřejmě "pohádkami pro dospělé", jak už to v detektivkách bývá. Soukromý detektiv se ve skutečnosti nemůže montovat do policejního vyšetřování. To je vždy autorova, tedy i má "umělecká" licence. Při psaní Berkových příběhů však mám vždy po ruce odbornou literaturu - vysokoškolské učebnice kriminalistiky a soudního lékařství, příslušné zákoníky, metodiky policejní práce... Snažím se prostě o to, aby popisy vyšetřování co nejvíce (jak to jen detektivka umožňuje) odpovídaly skutečné kriminalistické práci. A aby tak byl čtenář ušetřen omylů, se kterými se v této literatuře občas setkává.

  Protože jsem díky svému psaní dostal vzácnou možnost "nahlédnout do kuchyně" brněnské mordparty a mohl jsem se tak seznámit s nesmírně náročnou prací policistek a policistů jihomoravské krajské kriminálky vyšetřujících ty nejzávažnější trestné činy v našem kraji, vytvořil jsem ještě další kriminální sérii nazvanou "Brněnská mordparta vyšetřuje". V románech této série se čtenáři setkávají s policistkami a policisty, které znají už z příběhů s detektivem Berkou. Jsou inspirovány skutečnými případy brněnské mordparty. Změnil jsem zde jména a povolání jednajících osob, někdy také místa, kde se tyto příběhy odehrály. Příběhy jsem literárně dotvořil, přidal, či upravil některé dějové linie, někdy v rámci literární úpravy příběhu upravil průběh vyšetřování. Vždy jsem se však snažil co nejvíce držet reality policejní práce, abych s ní čtenáře seznámil a ukázal, co obnáší.

  K mým velkým koníčkům patří také historie. Proto jsem rozpracoval sérii historických detektivek, ve kterých se zvědavý čtenář bude moci podívat do období mezi polovinou 9. století a začátkem 10. století na Moravě - tedy do doby Velkomoravské říše. První z těchto románů nakladatelství MOBA vydalo v lednu roku 2012. Postupně by celá série (zachycující velkomoravskou historii ve 2-5letých intervalech) měla skončit na začátku 10. století rozpadem Velké Moravy. Každý příběh této série je (a bude) vystavěn kolem konkrétní historicky doložené události. V každém příběhu se snažím klást maximální důraz na přesnost historických reálií v knize popsaných. Nejedná se o klasické historické detektivky, spíše jde o historické romány s kriminálními zápletkami. Na  pozadí skutečného historického dění v dané době vždy vystavím kriminální příběh, díky kterému se čtenář může zábavnou formou (alespoň doufám, snažím se o to) seznámit s historií té doby. Snažím se tak napravit dluh, který máme k poznání a popularizaci našich raně středověkých dějin, protože se často zapomíná, že historie našeho současného státu nezačala někdy v 10. století na Pražském hradě. Bylo to minimálně o století dřív v dnešních Mikulčicích, aglomeraci Staré Město-Uherské Hradiště, Nitře, Bojné...

Informace o mně a mojí tvorbě najdete také na Facebooku:

http://www.facebook.com/StanislavCeska

 Zpět

 


Kontakt

TOPlist TOPlist